3.4 C
Mosonmagyaróvár
2024. április 25, csütörtök

Megyei érték a magyaróvári Piarista iskola

Január 7-én adták át a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda számára a Megyei Értéktár által adományozott oklevelet, mely értelmében a mosonmagyaróvári piarista iskola bekerült a  Megyei Értéktárba. A Piarista iskola kápolnájában megrendezett ünnepségen dr. Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője, a Hungarikum bizottság elnöke beszédében elmondta:

Ha az érték szó jelentésének teljességét szeretnénk megfogalmazni, akkor a társadalmi élet és a kultúra szempontjából becses, az egyén és a közösség által nagyra tartott tulajdonságban találjuk meg.

Emlékeztetett:
Szívet melengető érzés volt 2012-ben a nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvény megszületése. Hiszen a nemzeti érték fogalmát emelte olyan rangra, amely azt megilleti. A társadalmi élet és a kultúra szempontjából fontos, s ezért az egyéntől és a közösségtől nagyra tartott szellemi és tárgyi értékek jelentőségére hívta fel a figyelmet.
Ezt követte egy 2013-as kormányrendelet, amelynek értelmében a nemzeti értékek adatait a települési, tájegységi és megyei értéktárakban, az ágazati értéktárakban, a külhoni magyarság értéktárában, a Magyar értéktárban, valamint a Hungarikumok gyűjteményében kell azonosítani és rendszerezni.

Ezért döntött a megyei közgyűlés arról, hogy létrehozza a megyei értéktárat, amely mára már száznál több értéket nevez meg, von szellemi oltalom alá. Többek közt olyanokat, mint a Höveji csipke, a Győri Balett, a csornai fazekasság, vagy az óvári sajt, Mosonmagyaróvár épített öröksége – hogy a teljesség igénye nélkül említsünk néhányat.

Olyan értékeket, amelyek kiállták az idő próbáját, s a történelem viharai közt is fönnmaradtak, őrzik elődeink munkáját, álmait és erőfeszítéseit. A Piarista iskola is ilyen.

A tárcavezető felidézte: Az óvári piaristák is mindig szem előtt tartották, hogy a gyermek tehetsége számítson, ne csak felekezete. Így volt ez a második világháborút megelőzően, amikor protestáns és zsidó származású gyerekek is koptatták padjait.
Az iskola értéktárba emelése minden bizonnyal annak is köszönhető, hogy a megszűnésre ítélt, és 1948-ban államosított intézményt szinte újra kellett alapítani, s mára ismét a térség jelentős iskolájává nőtte ki magát.

Ez arra is rávilágít, hogy a múltat nem lehetett csak úgy eltörölni, ahogyan sokan vágytak és vágynak rá ma is, mivel búvópatakként átmentődik az, mint a sziklák alá bújt patak, hogy aztán újult erővel törjön a felszínre. Köszönhető ez azoknak, akik az újraalapításban részt vettek, és töretlenül építették az iskolát, visszahozták a piarista szellemiséget az ódon falak közé.

Az itt tanítók vallják, a gyermekben rejlő tehetség kibontása, felismerése a legfőbb feladatuk. Náluk nem csak a tanítás, de a lelki nevelés is szempont. Ünnep a mai nap, szép elismerés a megyei értéktárba történő beiktatás. Gratulálok hozzá, és szívből kívánok hatékony eredményes munkát a továbbiakban, hogy ezek az öreg falak az elődökre építve a maiak munkáját is megőrizzék.

Zsódi Viktor, a a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda igazgatója hangoztatta:

Iskolánk célja, hogy korszerű tudást adjon növendékeinek és keresztény emberré, a társadalom hasznos tagjává, érett személyiséggé nevelje őket. Hosszú évek óta dolgoznak ezekért a célokért közösen – szerzetesek, papok, világi vezetők, szülők és diákok, a piarista rend támogatói és barátai. A mai ünnep mindezek elismerése.

Kiemelte: 2022 év küldetése: “Nem elég életünket adni a küldetésért, a rendet építeni kell!”

Majd megköszönte az intézmény tanárai, diákjai és minden tagja nevében, hogy sokan vannak Mosonmagyaróváron, akik együtt építik a piarista rendet lelki, spirituális, pedagógiai, közösségi és fizikai dimenzióban is.

Móczár Gábor Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója a piarista nagycsalád nevében is köszöntötte a jelenlévőket. Kiemelte: a piaristák nemcsak háromszáz évvel ezelőtt, de ma is jelentős módon alakítják a magyar közéletet. A főigazgató elmondta: Fontosnak tartja, hogy a piaristák ma már szélesebb körben nagyon jelentős oktatási tényezőként segítenek az állam és a társadalom munkájában. Ebben a tekintetben a mosonmagyaróvári piarista iskola szintén elöl jár. Bízik abban, hogy ezzel a példával máshol is lesznek ilyen aktívak.

Pető Péter, a Győr-Moson Sopron Megyei Értéktár Bizottság elnöke beszédét Széchenyi István idézetével kezdte: „Tisztelt a múltat, hogy érthesd a jelent, s munkálkodhass a jövőn.”
Az az értékmentés és értékfeltárás, amely Magyarországon folyik szolgálja mindazt a nemzettudatot, mely több, mint ezer éve fennáll hazánkban. – jelentette ki, majd folytatta – A mosonmagyaróvári piarista közösség több, mint kétszáz éve fejlődik, mintegy szellemi motorként van jelen a térségben. A piarista rend céljai között mindig is szerepelt a szellemi közösség építése.

Ma egy értékvesztő világban élünk, ahol minden azt sugallja, hogy az egyénen kívül nem számít a közösség, a hit, a nemzet, a kultúra. Hiszek benne, hogy a piarista gondolkodás lényege az a szellemi kultúra, melyet ha a jelenben megfelelően ápolunk, akkor arra a jövőben is lehet építeni.

Pető Péter ezekkel a gondolatokkal gratulált az iskola vezetőségének.

 

Korábbi hírek

Szavalóverseny Linzben

Verőfény – Szavalóverseny Linzben   A bécsi székhelyű Ausztriai Magyar Egyesületek Központi Szövetsége immár 25 éve minden évben szavalóversenyt rendez az óvodás korosztálytól a felnőttig elsősorban...

Pintér Éva elment – A színek vonzásában

Pintér Éva, mosoni festőművész 82 éves korában elhunyt. Egy hét évvel ezelőtti miniinterjúval búcsúzunk tőle B.L./HELYI HÍRADÓK- 2016. augusztus 22. | 08:50:07 Kiemelt kép - Pintér Éva...

Előzetes: Utazás külföldre útlevél nélkül

Előzetes! Karácsonyra jelenik meg S. Halász Márta: Utazás küldföldre útlevél nélkül című dokumentumkötete. A köny három részből áll: a szerző gyermekkori emlékének leírását közli elsőként...