0.3 C
Mosonmagyaróvár
2023. november 29, szerda

Kiállítás Deák Ferenc születésnapján

1865 decemberében összeülő magyar országgyűlésen a Deák mögé felsorakozók többségbe kerültek, mely lehetővé tette a Kiegyezés feltételét.

Az országgyűlésen Deák végig tevékenyen részt vesz. 1866 márciusában létrehozzák a 67 fős bizottságot, mely a közös ügyi javaslat kidolgozásán munkálkodik; májustói egy 15 fős albizottsága révén végzi az érdemi munkát. Június 25-ödikére a bizottság el is készül a javaslatával, mely főleg Deák “májusi programjában” kifejtett nézeteire épült, ezután szüneteltetik az országgyűlést az osztrák-porosz háború miatt. 1866 novemberében ül újra össze az országgyűlés, melynek határozott célja a kiegyezés jóváhagyása, Ausztria és Magyarország közt fennálló viszonyok rendezése.

A biztató fejleményekről a sajtó is rendszeresen beszámol. Magyaróvár Város Tanácsa azonban külön értesítést is kap Moson vármegye országgyűlési követétől Jankovics Antaltól az országos politikai . események pozitív irányba fordulásáról, mely során hamarosan remélhető a megegyezés. 1867. február 6-án kelt levelében megírja, hogy a közös ügyek tárgyalására kiküldött bizottmány munkáját befejezte, így a felelős magyar kormány kinevezése és a törvényes lét helyreállitása hamarosan várható. 1867. február 17-én sor kerül Andrássy Gyula gróf miniszterelnöki kinevezésére. Amikor Magyaróvár Város Tanácsa, 1867. február 23-án gyűlést tart Schllafer Ferenc városbíró elnökletével; mely alkalommal értékelik Jankovics úr levelét, addigra a magyar minisztérium már megerősítést is nyer. Elnök úr véleménye szerint az örvendetes hír, mely szerint a kiegyezés a magyar minisztérium tárgyában létrejöhetett, egy jobb jövő hajnalhasadásának megerősödését jelenti. A gyűlés elé terjeszti, hogy a magyar minisztérium kinevezése feletti örömüknek kifejezésére – mely a nemzet óhajtott és teljesülő kívánsága -, a városban ínséget szenvedők részére pénzadomány gyűjtése vezetessen be, melyre rögtön 40 forintot ki is utalnak a pénztárból. Egyúttal javasolja még egy hódoló irat küldését gróf Andrássy miniszterelnök úrnak és a díszpolgárság kitüntetésének adományozását Deák Ferencnek az ünnepelt hazafinak, akinek a létrejövő kiegyezés a nemzet és a király között legfőképpen köszönhető. A gyűlés, a miniszterelnöki hódoló irat és Deák Ferenc díszpolgári oklevelének elkészítésével Schlaffer városbíró urat bízzák meg, Jankovics AntaI országgyűlési követ urat pedig felkérik, hogy a hódolati feliratot gróf Andrássy miniszterelnök őnagyméltóságának, a díszpolgári okmányt pedig köztiszteletű hazánkfiának Deák Ferenc követ úrnak, e szabad város nevében kézbesítse.

Korábbi hírek

Mindig az áldozatnak van igaza

Mindig az áldozatnak van igaza Elhangzott Darnózselin 2023. október 19-én   Október. Más, szerencsésebb népeknél a rozsdálló ősz, bágyadt napfény, a betakarítás hava. A kamrák feltöltéséé tél...

Kiállítás Deák Ferenc születésnapján

1865 decemberében összeülő magyar országgyűlésen a Deák mögé felsorakozók többségbe kerültek, mely lehetővé tette a Kiegyezés feltételét. Az országgyűlésen Deák végig tevékenyen részt vesz. 1866...

Helytörténészi találkozó a felvidék Udvardon

Újabb mérföldkőhöz érkezett Udvard   A jövőt csak akkor formálhatjuk megfelelően, ha ismerjük múltunkat és őseink erényeit. Ehhez pedig szükség van azok áldozatos munkájára is, akik...

Megjelent a szél-járás második száma

Gazdag tartalommal jelentkezett a szél-járás, a régió kulturális folyóirata. Az irodalom rovatban Jávor Miklós debütál novellájával, de  az olvasó megismerkedhet a Szigetköz Natúrpark történetével,...