22.6 C
Mosonmagyaróvár
2024. május 25, szombat

Kiállítás Deák Ferenc születésnapján

1865 decemberében összeülő magyar országgyűlésen a Deák mögé felsorakozók többségbe kerültek, mely lehetővé tette a Kiegyezés feltételét.

Az országgyűlésen Deák végig tevékenyen részt vesz. 1866 márciusában létrehozzák a 67 fős bizottságot, mely a közös ügyi javaslat kidolgozásán munkálkodik; májustói egy 15 fős albizottsága révén végzi az érdemi munkát. Június 25-ödikére a bizottság el is készül a javaslatával, mely főleg Deák “májusi programjában” kifejtett nézeteire épült, ezután szüneteltetik az országgyűlést az osztrák-porosz háború miatt. 1866 novemberében ül újra össze az országgyűlés, melynek határozott célja a kiegyezés jóváhagyása, Ausztria és Magyarország közt fennálló viszonyok rendezése.

A biztató fejleményekről a sajtó is rendszeresen beszámol. Magyaróvár Város Tanácsa azonban külön értesítést is kap Moson vármegye országgyűlési követétől Jankovics Antaltól az országos politikai . események pozitív irányba fordulásáról, mely során hamarosan remélhető a megegyezés. 1867. február 6-án kelt levelében megírja, hogy a közös ügyek tárgyalására kiküldött bizottmány munkáját befejezte, így a felelős magyar kormány kinevezése és a törvényes lét helyreállitása hamarosan várható. 1867. február 17-én sor kerül Andrássy Gyula gróf miniszterelnöki kinevezésére. Amikor Magyaróvár Város Tanácsa, 1867. február 23-án gyűlést tart Schllafer Ferenc városbíró elnökletével; mely alkalommal értékelik Jankovics úr levelét, addigra a magyar minisztérium már megerősítést is nyer. Elnök úr véleménye szerint az örvendetes hír, mely szerint a kiegyezés a magyar minisztérium tárgyában létrejöhetett, egy jobb jövő hajnalhasadásának megerősödését jelenti. A gyűlés elé terjeszti, hogy a magyar minisztérium kinevezése feletti örömüknek kifejezésére – mely a nemzet óhajtott és teljesülő kívánsága -, a városban ínséget szenvedők részére pénzadomány gyűjtése vezetessen be, melyre rögtön 40 forintot ki is utalnak a pénztárból. Egyúttal javasolja még egy hódoló irat küldését gróf Andrássy miniszterelnök úrnak és a díszpolgárság kitüntetésének adományozását Deák Ferencnek az ünnepelt hazafinak, akinek a létrejövő kiegyezés a nemzet és a király között legfőképpen köszönhető. A gyűlés, a miniszterelnöki hódoló irat és Deák Ferenc díszpolgári oklevelének elkészítésével Schlaffer városbíró urat bízzák meg, Jankovics AntaI országgyűlési követ urat pedig felkérik, hogy a hódolati feliratot gróf Andrássy miniszterelnök őnagyméltóságának, a díszpolgári okmányt pedig köztiszteletű hazánkfiának Deák Ferenc követ úrnak, e szabad város nevében kézbesítse.

Korábbi hírek

Szavalóverseny Linzben

Verőfény – Szavalóverseny Linzben   A bécsi székhelyű Ausztriai Magyar Egyesületek Központi Szövetsége immár 25 éve minden évben szavalóversenyt rendez az óvodás korosztálytól a felnőttig elsősorban...

Pintér Éva elment – A színek vonzásában

Pintér Éva, mosoni festőművész 82 éves korában elhunyt. Egy hét évvel ezelőtti miniinterjúval búcsúzunk tőle B.L./HELYI HÍRADÓK- 2016. augusztus 22. | 08:50:07 Kiemelt kép - Pintér Éva...

Előzetes: Utazás külföldre útlevél nélkül

Előzetes! Karácsonyra jelenik meg S. Halász Márta: Utazás küldföldre útlevél nélkül című dokumentumkötete. A köny három részből áll: a szerző gyermekkori emlékének leírását közli elsőként...