3.4 C
Mosonmagyaróvár
2024. április 25, csütörtök

In memoriam Szabó József

Egész életében a kultúra munkása volt (Tuba László)

 

  1. szeptember 10-én szép, kora őszi időben szomorú szívvel kísértük végső nyughelyére Szabó Józsefet a győri Hazánk Könyvkiadó és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóját a Győr-szigeti temetőben. Négy évtizedes barátság fűzött hozzá, s az ezzel járó sok felejthetetlen közös emlék: író -olvasó találkozók, ismeretterjesztő előadások, kiállítási megnyitók, olvasótábori hetek eseményei, könyvbemutatók, kiadványok létrehozása, baráti találkozók. Közülük különösen emlékezetes az 1970-es/80-as években középiskolásoknak szervezett négy megyei olvasótábor (Novákpuszta, Doborgazsziget, Fertőd, Badacsonylábdihegy) remek programja és felszabadító légköre, a Hárs Ernővel, Kormos Istvánnal, dr. Timaffy Lászlóval és másokkal szervezett közönség-találkozók, valamint néhány megyei helyismereti kiadvány születése körüli munkálkodás. Józsival szétválaszthatatlan egységben éltük a köz- és magánéletet, kölcsönösen segítettük egymást, és soha nem jutott eszünkbe, hogy melyikünknek mennyi része volt a sikerben.

Szabó József 1945. január 5-én született a Veszprém megyei Nórápon földműves családból. Hazulról hozta a pálinka, bor, sonka, kolbász és más finomságok készítésének tudományát, s a gyümölcs és szőlő gondozásának ismereteit, amit sikerrel alkalmazott győrújbaráti birtokán. Városi ember volt, de életmódjában, viselkedésében és magatartásában soha nem szakadt el falusi gyökereitől. Általános iskolába Nórápon járt, majd a közeli Pápai Mezőgazdasági Technikumban érettségizett. Ezt követően a Győri Felsőfokú Tanítóképző Intézetben szerzett tanító képzettséget. Egy évig Gyömörén az általános iskolában tanított, innen útja a KISZ Győr-Sopron Megyei Bizottságára vezetett, ahol 1970 és 1975 között iskolafelelősi munkakört töltött be. Tóth Teréz tanárnővel kötött házasságából két fiúgyermek született. Feleségének a fafaragó édesapjáról szóló szép könyvét 2013-ban a Hazák Könyvkiadó adta ki. Munkája mellett végezte el az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a magyar nyelv és irodalom szakot, de tanári diplomájával nem tanítani ment, hanem a Hazafias Népfront Győr-Sopron Megyei Bizottságán lett művelődéspolitikai munkatárs, később a megyei titkár helyettese is. E munkakörében szervezte 1975 és 1989 között a megyei olvasótáborokat középiskolásoknak, me­gyei kötődésű alkotókat hívott meg író-olvasó találkozókra és bemutatkozó előadásokra. Szoros személyes kapcsolatot épített ki a CSEMADOK pozsonyi, dunaszerdahelyi és galántai munkatársaival, ennek gyümölcse sok meleg hangulatú, közös kulturális esemény lett. Némi túlzással elmondható róla, hogy a Kisalföld minden írója, költője, könyvtárosa, népművelője, művésze ismerte határon innen és túl. Segítséget kérhetett tőle, együttműködhetett vele, tevékenységét az igényesség és a kultúra szeretete, tisztelete vezérelte. Talán nem is tudta, hogy baráti körben a háta mögött gyakran hívtuk „Hazafias Józsinak” a rendszerváltás követő években is, hiszen nemcsak a megyei olvasótábori mozgalomnak volt lelkes szervezője, hanem a honismereti munkának is.

1989-ben, a rendszerváltás táján egyik kezdeményezője volt a Ha­zánk kiadó megalapításának, amely a megye szellemi életének, iro­dalmának, helyismereti munkájának összefogását, pártolását tűzte ki cél­jául. Később elmaradt az ön­kor­mányzati támogatás, és Szabó József arra kényszerült, hogy a Hazánk Könyvkiadó és Szolgáltató Kft. tulajdonosa és ügyvezető igaz­gatója legyen. Mégsem lett kény­szer­vállalkozó, hiszen a kiadó negyed­százados tevékenysége során közel másfélszáz tudományos, néprajzi, helytörténeti, szépirodalmi, isme­retterjesztő és más műfajú könyvet, folyóiratot (Műhely, Levél­tári Szemle) adott ki, köztük né­hányat a szlovéniai magyarok iden­titás-tudatának erősítésére, kul­turális kincseik megőrzésére. De nemcsak periodikák, könyvek meg­jelentetését végezte a kiadó, hanem több mint 20 plakettet, több száz, a települések értékeit ábrázoló képeslapot (köztük Lendva, Nagymegyer, Győr – Moson – Sopron megye és más magyarországi megyék helységeiről is) és több tucat, a községek címereivel ellátott kitűzőt, matricát és a településeket ismertető leporellót is segített közkinccsé tenni. 2015-ben a kiadó negyedszázados jubileumán gazdagon illusztrált, szép kötetben összegezte a gazdag termést Szabó József.  2015 után fiatalabb gyermeke, az építészmérnök Dávid vette át a kiadó vezetését.

Szabó József közéleti tevékenységének szerves része, hogy 1976 óta tagja, majd elnöke lett a győri Radnóti Irodalmi Társaságnak, s 1993-tól alapító tagja és elnöke volt a Rákóczi Szövetség Győr-Moson-Sopron megyei tagozatának, 1997-től országos alelnök. 1984-től három évtizeden át évente szervezte és vezette a Nemzetközi Anyanyelvi Tábort a határokon túli magyar diákok részére. Győrött, de vidéki városokban is gyakran föltűnt feleségével, Tóth Teréz tanárral könyves ünnepeken, hang­versenyeken, kiállítás megnyitókon és más kulturális alkalmakon. Munkáját többször ismerték el kitüntetéssel: Szocialista Kultúráért (1981), Kiváló Munkáért (1981), Olvasó Népért Emlékplakett (1979, 1986), Garabonciás Bot (1995), de talán ezeknél többet ér, ha rokonszenves, vidám személyiségének, önzetlenül végzett kulturális – honismereti munkájának emlékét, értékeit nem hagyjuk feledésbe merülni.

Korábbi hírek

Szavalóverseny Linzben

Verőfény – Szavalóverseny Linzben   A bécsi székhelyű Ausztriai Magyar Egyesületek Központi Szövetsége immár 25 éve minden évben szavalóversenyt rendez az óvodás korosztálytól a felnőttig elsősorban...

Pintér Éva elment – A színek vonzásában

Pintér Éva, mosoni festőművész 82 éves korában elhunyt. Egy hét évvel ezelőtti miniinterjúval búcsúzunk tőle B.L./HELYI HÍRADÓK- 2016. augusztus 22. | 08:50:07 Kiemelt kép - Pintér Éva...

Előzetes: Utazás külföldre útlevél nélkül

Előzetes! Karácsonyra jelenik meg S. Halász Márta: Utazás küldföldre útlevél nélkül című dokumentumkötete. A köny három részből áll: a szerző gyermekkori emlékének leírását közli elsőként...