15.8 C
Mosonmagyaróvár
2021. május 15, szombat

In memoriam Szabó József

Egész életében a kultúra munkása volt (Tuba László)

 

  1. szeptember 10-én szép, kora őszi időben szomorú szívvel kísértük végső nyughelyére Szabó Józsefet a győri Hazánk Könyvkiadó és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóját a Győr-szigeti temetőben. Négy évtizedes barátság fűzött hozzá, s az ezzel járó sok felejthetetlen közös emlék: író -olvasó találkozók, ismeretterjesztő előadások, kiállítási megnyitók, olvasótábori hetek eseményei, könyvbemutatók, kiadványok létrehozása, baráti találkozók. Közülük különösen emlékezetes az 1970-es/80-as években középiskolásoknak szervezett négy megyei olvasótábor (Novákpuszta, Doborgazsziget, Fertőd, Badacsonylábdihegy) remek programja és felszabadító légköre, a Hárs Ernővel, Kormos Istvánnal, dr. Timaffy Lászlóval és másokkal szervezett közönség-találkozók, valamint néhány megyei helyismereti kiadvány születése körüli munkálkodás. Józsival szétválaszthatatlan egységben éltük a köz- és magánéletet, kölcsönösen segítettük egymást, és soha nem jutott eszünkbe, hogy melyikünknek mennyi része volt a sikerben.

Szabó József 1945. január 5-én született a Veszprém megyei Nórápon földműves családból. Hazulról hozta a pálinka, bor, sonka, kolbász és más finomságok készítésének tudományát, s a gyümölcs és szőlő gondozásának ismereteit, amit sikerrel alkalmazott győrújbaráti birtokán. Városi ember volt, de életmódjában, viselkedésében és magatartásában soha nem szakadt el falusi gyökereitől. Általános iskolába Nórápon járt, majd a közeli Pápai Mezőgazdasági Technikumban érettségizett. Ezt követően a Győri Felsőfokú Tanítóképző Intézetben szerzett tanító képzettséget. Egy évig Gyömörén az általános iskolában tanított, innen útja a KISZ Győr-Sopron Megyei Bizottságára vezetett, ahol 1970 és 1975 között iskolafelelősi munkakört töltött be. Tóth Teréz tanárnővel kötött házasságából két fiúgyermek született. Feleségének a fafaragó édesapjáról szóló szép könyvét 2013-ban a Hazák Könyvkiadó adta ki. Munkája mellett végezte el az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a magyar nyelv és irodalom szakot, de tanári diplomájával nem tanítani ment, hanem a Hazafias Népfront Győr-Sopron Megyei Bizottságán lett művelődéspolitikai munkatárs, később a megyei titkár helyettese is. E munkakörében szervezte 1975 és 1989 között a megyei olvasótáborokat középiskolásoknak, me­gyei kötődésű alkotókat hívott meg író-olvasó találkozókra és bemutatkozó előadásokra. Szoros személyes kapcsolatot épített ki a CSEMADOK pozsonyi, dunaszerdahelyi és galántai munkatársaival, ennek gyümölcse sok meleg hangulatú, közös kulturális esemény lett. Némi túlzással elmondható róla, hogy a Kisalföld minden írója, költője, könyvtárosa, népművelője, művésze ismerte határon innen és túl. Segítséget kérhetett tőle, együttműködhetett vele, tevékenységét az igényesség és a kultúra szeretete, tisztelete vezérelte. Talán nem is tudta, hogy baráti körben a háta mögött gyakran hívtuk „Hazafias Józsinak” a rendszerváltás követő években is, hiszen nemcsak a megyei olvasótábori mozgalomnak volt lelkes szervezője, hanem a honismereti munkának is.

1989-ben, a rendszerváltás táján egyik kezdeményezője volt a Ha­zánk kiadó megalapításának, amely a megye szellemi életének, iro­dalmának, helyismereti munkájának összefogását, pártolását tűzte ki cél­jául. Később elmaradt az ön­kor­mányzati támogatás, és Szabó József arra kényszerült, hogy a Hazánk Könyvkiadó és Szolgáltató Kft. tulajdonosa és ügyvezető igaz­gatója legyen. Mégsem lett kény­szer­vállalkozó, hiszen a kiadó negyed­százados tevékenysége során közel másfélszáz tudományos, néprajzi, helytörténeti, szépirodalmi, isme­retterjesztő és más műfajú könyvet, folyóiratot (Műhely, Levél­tári Szemle) adott ki, köztük né­hányat a szlovéniai magyarok iden­titás-tudatának erősítésére, kul­turális kincseik megőrzésére. De nemcsak periodikák, könyvek meg­jelentetését végezte a kiadó, hanem több mint 20 plakettet, több száz, a települések értékeit ábrázoló képeslapot (köztük Lendva, Nagymegyer, Győr – Moson – Sopron megye és más magyarországi megyék helységeiről is) és több tucat, a községek címereivel ellátott kitűzőt, matricát és a településeket ismertető leporellót is segített közkinccsé tenni. 2015-ben a kiadó negyedszázados jubileumán gazdagon illusztrált, szép kötetben összegezte a gazdag termést Szabó József.  2015 után fiatalabb gyermeke, az építészmérnök Dávid vette át a kiadó vezetését.

Szabó József közéleti tevékenységének szerves része, hogy 1976 óta tagja, majd elnöke lett a győri Radnóti Irodalmi Társaságnak, s 1993-tól alapító tagja és elnöke volt a Rákóczi Szövetség Győr-Moson-Sopron megyei tagozatának, 1997-től országos alelnök. 1984-től három évtizeden át évente szervezte és vezette a Nemzetközi Anyanyelvi Tábort a határokon túli magyar diákok részére. Győrött, de vidéki városokban is gyakran föltűnt feleségével, Tóth Teréz tanárral könyves ünnepeken, hang­versenyeken, kiállítás megnyitókon és más kulturális alkalmakon. Munkáját többször ismerték el kitüntetéssel: Szocialista Kultúráért (1981), Kiváló Munkáért (1981), Olvasó Népért Emlékplakett (1979, 1986), Garabonciás Bot (1995), de talán ezeknél többet ér, ha rokonszenves, vidám személyiségének, önzetlenül végzett kulturális – honismereti munkájának emlékét, értékeit nem hagyjuk feledésbe merülni.

Korábbi hírek

Új tűzoltóautót kaptak a dunakiliti tűzoltók

Május 6-án, a Szent Flórián nap alkalmából adták át Dunakilitin azt a tűzoltóautót, melyet egyrészt a Magyar Falu Program 5 millió forintos támogatásával, másrészt...

Gulyás Lajosra emlékeznek Levélen

Gulyás Lajos mártír lelkészre emlékeznek Levélen 11-én, újratemetésének 30. évfordulóján.

Az édesanyákat köszöntjük

Az anyák tiszteletére  már az ókori Görögországban is tartottak tavaszi ünnepségeket. Akkoriban az istenek anyjának Rheának adóztak. Megünneplésének gondolatát az amerikai Ann M. Jarvis vetette...

Áldemokrata ámokfutás

Alma a fájától Ugye, nem esik messze. De nem bizony! Ennek a közmondásnak jó bizonyítása Věra Jourová EU-biztos esete. Az igencsak erőszakos hölgy Babiš cseh...

Kutatás-fejlesztési és innovációs központot épít a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet

Több mint hárommilliárd forintból Mosonmagyaróváron épít kutatás-fejlesztési és innovációs központot, kísérleti üzemet és laboratóriumot a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. Nagy István agrárminiszter, a térség...