25.1 C
Mosonmagyaróvár
2023. május 29, hétfő

A történész visszatér – Szakály Sándor új könyvéről

Konokul az igazat mondani

A történész visszatér – Szakály Sándor új könyvéről

 

2021-ben jelent meg Szakály Sándor Széchenyi-díjas történésznek Talpra állás Trianon után címmel egy interjúkat, esszéket és tanulmányokat tartalmazó kötete, amely nem lepte meg az olvasókat. Szakály fölépülve súlyos betegségéből ott folytatja, ahol abba hagyatta vele a háromnegyed évnyi kórházi kezelés: tényekre alapozva építi azt az életművet, amely lassan-lassan kikezdhetetlennek látszik. S építi tovább a VERITAS-t, amely körül csitulni látszanak a mesterségesen gerjesztett politikai indulatok. Hiszen a konok igazmondás végül győz a történész szakmában is föllelhető megosztottságon, s az a szemlélet látszik fölülkerekedni, hogy forrásokra, tényekre támaszkodva mindenről kell és lehet beszélni. Még akkor is, ha a sunyi hallgatás, a másoknak való megfelelés, az európainak vélt igazodás még ma is bizonyos témák hanyagolását szeretné.

Áthallásos cím a könyv címe, talpra állni, a halál torkából megszabadulni Szakálynak sem volt könnyű, ehhez a Teremtő jóakarata is kellett. Mint ahogyan ahhoz is, hogy az első nagy háborút lezáró „békeszerződésnek” csúfolt országcsonkolás után újjáépíteni a halálra ítélt, pusztulásra, elemésztésre szánt országot. Talpra állítani. Hogy ez sikerült, az a csoda kategóriáján kívül köszönhető a szűk keretek közé szorított magyar politikának is. S mint ahogyan a szerző megállapítja, a Bethlen-kormány politikája, teljesítménye példa is lehetne.

Az interjúkban Szakály Sándor arról is vall, hogy szakmája iránt érzett szerelem, élethosszig tartó szerelem. Az esszék írója foglalkozik Horthy személyével is, akinek érdemei a Trianon utáni talpra állásban megkérdőjelezhetetlenek, de megítélése körül még sokáig nem várható konszenzus. Mert a tényekből levont következtetések időszaka ebben a témában még kevesek elsajátított módszere.

Tanulmányai között több érdekfeszítő írás is található, így a Magyar Nemzeti Hadsereg létrejöttéről szóló, s a Magyarországi Tanácsköztársaság Vörös Hadseregének létrehozását taglaló. De a történész Szakály közel harminc oldalas írásban számlálja elő a Honvéd Ludovika Akadémia II. Főcsoportjának, majd jogutód intézményeinek parancsnokait (1931-1945) is.

Nem lehet szó nélkül hagyni Szakály lebilincselő stílusát. Írásai olvasmányosak, ha nem járatták volna le ezt a kifejezést, azt is mondhatnánk, hogy valódi ismeretterjesztő, érthető írások gyűjteménye a kötet. Nagy szükség van ezekre is, hogy a bennük foglalt ismeretek eljussanak az értő olvasókhoz.

Szakály Sándor ez év szeptember 4-én vehette át Ópusztaszeren a Szer Üzenete díjat, történészi munkája elismeréséért. A 2007-ben, Árpád vezér halálának 1100. évfordulóján az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark által alapított kitüntetést évről évre – püspöki szentmise keretében – olyan keresztény magyar emberek kapják, akik életükkel, munkájukkal a magyarság javának, egységének előmozdításáért fáradoznak.

  1. október 1-én Szent István-díjat vehetett át Esztergomban, ahol őt, illetve munkásságát dr. Boross Péter volt miniszterelnök méltatta.

Ezek az elismerések is jelzik, hogy az az életmű, amelyet lassú, alapos munkával épít Szakály Sándor, lassan a magyar közgondolkodás részévé válik.

(Szakály Sándor: Talpra állás Trianon után. A Facultas Humán Gimnázium és a Magyar Napló kiadása, Bp. 2021.)

Böröndi Lajos

 

Korábbi hírek

Szél-járás

Az idén 16. évfolyamába lépett szél-járás folyóirat első száma a napokban lát napvilágot. A történelmi régió egyetlen kulturális folyóirata most is szemléz Bécs, Pozsony,...

A végső kihallgatás – naputonline.hu

Kritika május 9th, 2023 | 0 Mezey László Miklós: A részletektől a szintézis felé Böröndi Lajos újabb verseiről   Amikor a hetvenedik életévéhez közeledik egy aktív, termékeny költő, műveiben akarva-akaratlanul...

A költészet napjára

Félelmünkben énekelünk   Évszázadok óta fogalmazgatjuk magunkban, hogy mi a vers, és hogy miért nem lehet nélküle élni, de igazán választ nem kapunk. Valami a nyelvben is...

Két kötet – Napló és versek

Mezey László Miklós   A részletektől a szintézis felé Böröndi Lajos újabb verseiről Amikor a hetvenedik életévéhez közeledik egy aktív, termékeny költő, műveiben akarva akaratlanul a szintézis kialakítása...

Petőfire emlékeztek – Versmondó verseny a Cselley-házban

Tisztelgés a Petőfi Sándor költészete előtt   A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület április 3-án Petőfi Sándor születésének 200 évfordulója tiszteletére szervezett országos rendezvénysorozat részeként mosonmagyaróvári kistérségi versmondó...